Jeugdverkeersexamen

Jaarlijks wordt in Oosterhout het Jeugdverkeersexamen gehouden. Dit project is bestemd voor leerlingen van groep 7 van de basisschool.

Theorie
Het theoretische gedeelte wordt in de klas afgenomen door mensen van VVN, een verkeersouder of door de leerkracht van de klas.
De leerling beantwoordt 5 vragen van vier thema's, in totaal dus twintig vragen. Per goed beantwoorde vraag krijgt de leerling 1 punt. In totaal kunnen dus 20 punten behaald worden. Bij 13 punten of meer is de leerling geslaagd. Bij 12 punten of minder is de leerling gezakt. Indien een leerling teveel fouten heeft gemaakt zal een herkansing worden aangeboden.

Via een speciale oefensite kan er via de computer enkele weken voor het examen volop geoefend worden. Op www.vvn.nl/examen staan examens uit voorgaande jaren. Fout gemaakte vragen kunnen na afloop opnieuw gemaakt worden.

Praktijk
Het praktische gedeelte van het jeugdverkeersexamen vindt plaats in de maand mei. Start en finish zijn op de Markt in Oosterhout. De leerlingen rijden op hun eigen fiets, een door met pijlen aangegeven route door Oosterhout. In deze route zijn gelijkwaardige- en voorrangskruisingen, verkeerslichten, rotondes en fietspaden (stroken) opgenomen zodat de leerling met diverse verkeerssituaties te maken krijgt. Enkele dagen vóór het praktijkexamen wordt de route al uitgezet zodat de leerlingen van tevoren de route (eventueel met hun ouders) kunnen fietsen.

Diploma uitreiking
In juni wordt op de basisscholen de verkeersdiploma's uitgereikt aan de leerlingen die het jeugdverkeersexamen goed hebben volbracht.