Fietsvaardig

Fietsvaardig is bestemd voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen. Het bestaat uit het fietsen met een rugtas over een uitgezet parcours op een afgesloten terrein waarin is opgenomen het rechtuit rijden, rondje draaien, slalom, achterom kijken, hand uitsteken, veranderen van rijstrook en noodstop (trapvaardigcircuit). De bedoeling hiervan is een betere beheersing te krijgen van de fiets.

Er is een theoretisch gedeelte waarbij 20 verkeersvragen moeten worden beantwoord. Informatie en uitleg over de “dode hoekspiegel” bij vrachtauto's, waarbij de leerling zittend in een vrachtauto zelf ervaart wat de chauffeur van een vrachtauto in zijn buitenspiegels kan zien/niet kan zien en de rol van de fietsers daarbij.

Er zal een hulpverleningsauto van de EHBO afdeling Oosterhout aanwezig zijn en krijgen de kinderen uitleg over de inhoud van deze auto en tevens krijgen ze uitleg over het ge-(mis-)bruik van het 112 alarmnummer.