Scootmobiel

Behendigheidscursus Rolstoel- en Scootmobielgebruikers
Sinds enkele jaren organiseert VVN afdeling Oosterhout in samenwerking met het Gehandicaptenplatvorm Oosterhout een cursus voor rolstoel/scootmobielgebruikers.

Probleemschets
Gebruikers van rolstoel/scootmobiel krijgen een zeer beperkte instructie over de bediening van en het manoeuvreren met het voertuig. Sommige gebruikers kunnen daardoor hun angst voor verkeersdeelname niet overwinnen en gebruiken hun voertuig slechts in en om het huis of helemaal niet meer.
De gebruikers van rolstoel/scootmobiel weten vaak onvoldoende welke verkeersregels voor hen gelden. Zijn zij voetgangers? Fietsers? Of brommers?
Daarnaast is niet iedereen op de hoogte van de laatste wijzigingen van de verkeersregels.

Doel
Het doel is om gebruikers van rolstoel/scootmobiel te bereiken en met hen:

  • de eigen rijvaardigheid te evalueren;
  • de rijvaardigheid te trainen;
  • verkeerskennis te toetsen en te actualiseren;
  • de actuele verkeerssituaties door de deelnemers (route huis, winkelcentrum, buurthuis, bank etc) onder begeleiding te laten ervaren om daardoor vertrouwd te geraken met de verkeerssituaties en mogelijk problemen, obstakels in de route te signaleren.

Het project moet uiteindelijk leiden tot een groter gevoel van ”je veilig voelen” in de verschillende verkeerssituaties bij de cursisten. Hierdoor zullen de deelnemers zelfstandiger kunnen functioneren en langer kunnen participeren in de Oosterhoutse samenleving. Over de participatiemogelijkheden zal tijdens de cursus informatie verstrekt worden met het doel de cursisten te activeren.

Cursusinhoud
Het project duurt 2 dagdelen en bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

* Een theoriegedeelte van 3 uur.
Het theoriegedeelte wordt verzorgd door autorijschool Van Strien uit Oosterhout. De theorie bestaat deels uit uitleg van de verkeersregels aangaande het gebruik van de scootmobiel. Daarnaast zal de cursus veel ruimte bieden voor uitwisseling van ervaringen.

* Rijvaardigheidstraining
De cursisten leggen een parkoers af waarin allerlei vaardigheidsproeven zijn opgenomen. Tijdens de lessen wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de lichamelijke conditie van de cursist. Dit onderdeel wordt verzorgd door vrijwilligers van VVN en een vrijwilliger van MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen).

* Een praktijktoets
Het geleerde in de vorige twee cursusonderdelen wordt getoetst in een route door Oosterhout. Deze route is zo samengesteld dat de natuurlijke” hindernissen” genomen moeten worden. De route wordt gereden onder begeleiding van vrijwilligers VVN/ MBVO-vrijwilliger/ wijkagent.
Afsluitend vindt een evaluatie plaats waarin de ervaringen met de cursus worden uitgewisseld en er wordt informatie gegeven over welzijns-ondersteuningsactiviteiten.
De voorlichting wordt gegeven door een medewerker van de welzijnsinstelling Welzorg en door een lid van de ouderenorganisaties/gehandicaptenplatvorm.

Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met de volgende organisaties:
- Gehandicaptenplatvorm Oosterhout
- Welzorg Breda
- Gemeente Oosterhout
- Politie Oosterhout
- Autorijschool Van Strien
- VVN afdeling Oosterhout

Inschrijven:
U kunt zich inschrijven bij:

Wim Dekker, tel: 0162-422449, e-mail: wim.dekker@hetnet.nl